Managed Detection and Response (MDR)
WatchGuard MDR, drivet av erfarna cybersäkerhetsexperter beväpnade med säkerhetsanalytik, branschledande maskininlärning/AI och hotintelligens. Teamet övervakar konstant, jagar, upptäcker och innesluter hot som lurar i deras slutpunkter dygnet runt samtidigt som de bedömer deras attackyta för att stärka säkerhetsläget och förbättra deras motståndskraft mot hot.

Kontakta oss

Watchguard MDR utan stora investeringar

Tjänsten låter dig fokusera på din kärnverksamhet medan vi maximerar din proaktiva cybersäkerhetsläge och tar över bekymret för hotaktörer som smyger in i din miljö.

Utöka ditt team med våra experter

Våra högt kvalificerade säkerhetsanalytiker är en förlängning av ditt team, alltid redo att stoppa angripare samtidigt som vi håller dig informerad. Expertteamet vet hur hackare komprometterar organisationer, håller sig uppdaterade om angreppstekniker och utvecklar nya analyser för att upptäcka dem snabbt.

Trygghet 24/7

WatchGuard MDR-personalen är alltid igång, oavsett om de övervakar aktiviteten vid dina slutpunkter, undersöker abnorma beteenden, jagar nya hot eller mildrar attacker. WatchGuards team övervakar varje timme, 365 dagar om året så att du kan vila i frid.

  • Dpment, and insights.

Försvara er med säkerhetsanalytiker

På WatchGuard är hotjakt vårt kärnområde. Det utgör ryggraden i våra slutpunktsäkerhetsprodukter och vår MDR-tjänst. Vår dygnet runt-verksamhet för säkerhet – inklusive hotjakt, intelligens och analys – hjälper dig att ligga steget före angripare och försvara mer proaktivt, vilket minskar tiden till upptäckt och respons.

Tjänstens värde

Visa tjänstens värde genom månatliga och veckovisa rapporter som hjälper dig att förstärka din klients säkerhetsläge och ge en översikt över MDR-aktiviteten. Vid ett försök till attack informerar detektionsrapporterna dig om effekten och vägleder dig till effektiv återställning.

Så fungerar det

1. Strategiska förberedelser

Watchguard MDR bygger på en stabil grund med tydligt definierade säkerhetspolicyer, identifiering och klassificering av tillgångar, tillsammans med etablerade arbetsmetoder för incidenthantering. Genom utbildning, kunskap och nödvändiga verktyg, kan våra säkerhetsanalytiker ge din organisation en optimalt anpassad tjänsteleverans.

2. Detektering och analys

Genom att använda detektionsförmåga specialiserar sig Watchguard MDR på att upptäcka hot och säkerhetsrisker i ett tidigt skede. Detta proaktiva tillvägagångssätt lägger grunden för detaljerad analys och en säkrare IT-miljö för din organisation.

 

3. Åtgärd och återställning

Vid incidenter agerar Watchguard MDR snabbt och effektivt. Hotet isoleras med hjälp av automatiserade svarsåtgärder. Målsättningen är att eliminera hot, minimera påverkan och arbeta effektivt för att återställa din organisation digitala miljö till normalläge.

4. Kontinuerlig utvärdering

Efter en incident utför Watchguard MDR grundliga analyser av orsaken. I samarbete med våra expertrådgivare, arbetar vi ständigt med att förbättra våra strategier och tjänster. Detta resulterar i ett bättre försvar och ökad beredskap inför framtida säkerhetshot.