Intranät

Öka kommunikationen mellan de anställda med Sharepoint, en plattform för interna projekt & informationshantering.

 

Intranät Sharepoint

Samordna företaget på ett ställe

 

Sharepoint är det enda i sitt slag som avsevärt underlättar hanteringen av information och samarbetsformer för ert företag. Detta kan vara vad alla företag behöver. Arbeta var du vill, när du vill!

Med Hosted SharePoint kan du skapa gemensamma arbetsytor, intranät, och webbplatser. Genom att arbeta med dokument i Sharepoint säkerställer du att informationen lagras centralt på ett enda ställe, som du har tillgång till vart du än är. Jobba med arbetsflöden för granskning och godkännande av information innan det kan publiceras för en större grupp. Varje anställd kan också ha sin egen ”arbetsyta” som alltid är tillgänglig via internet.

sharepoint-2013

 

 

Funktioner i sharepoint

Här nedan ser du några av de funktioner ni får med sharepoint:

  • Dokumentbibliotek – Delade dokument.
  • Bildbibliotek – Dela ut och lägg upp bilder.
  • Kontaktlista – Kontakter, aktiviteter, kundregister uppgifter mm.
  • Diskussionsforum – Skapa diskussioner och diskussionsgrupper.
  • Meddelanden – Skicka meddelande till alla via intranätet.
  • Länkar – Samla företagets viktiga länkar på ett ställe.
  • Wiki – Fungerar som ett uppslagsverk för ditt företag.
  • Att göra lista – Skapa en lista som kan bockas av efter hand
  • Kalender – skapa en gemensam kalender för ditt företag

Se hur sharepoint fungerar

 

Uanet AB © Copyright 2016